20733 Center Oaks Dr, Tampa, Florida 33647

Marcio Cruz Brazilian Jiu-Jitsu Schedule

Request More Information

Request More Information


Choose your Location
Monday
 • 7:00 AM - 8:30 AM Mat 1: All Levels
 • 4:30 PM - 5:00 PM Mat 1: LCP
 • 5:00 PM - 5:50 PM Mat 1: KCP
 • 6:00 PM - 7:00 PM Mat 2: Conditioning
 • 6:00 PM - 7:00 PM Mat 1: YCP
 • 7:00 PM - 8:30 PM Mat 1: Black Belt
 • 7:00 PM - 8:30 PM All Levels Class
 • 7:30 PM - 8:30 PM Mat 2: Fundamental
Tuesday
 • 11:30 AM - 1:00 PM Mat 1: Black Belt
 • 5:00 PM - 5:50 PM Mat 2: Kids No Gi
 • 5:30 PM - 6:30 PM Kids All Ages
 • 6:00 PM - 7:00 PM No Gi
 • 7:00 PM - 8:00 PM Mat 2: Fundamental
 • 7:00 PM - 8:00 PM Purple Belt
 • 7:00 PM - 8:30 PM All Levels Class
 • 8:00 PM - 8:30 PM Mat 1: Advanced Sparring
 • 8:00 PM - 9:00 PM Mat 2: Muay Thai
Wednesday
 • 7:00 AM - 8:00 AM Mat 1: All Levels
 • 4:30 PM - 5:00 PM Mat 1: LCP
 • 5:00 PM - 5:50 PM Mat 1: KCP
 • 6:00 PM - 7:00 PM Mat 2: Conditioning
 • 6:00 PM - 7:00 PM Mat 1: YPC
 • 7:00 PM - 8:30 PM Mat 1: Black Belt
 • 7:00 PM - 8:30 PM All Levels Class
 • 7:30 PM - 8:30 PM Mat 2: Fundamental
Thursday
 • 11:30 AM - 1:00 PM Mat 1: Black Belt
 • 5:00 PM - 5:50 PM Mat 2: Kids Muay Thai
 • 5:30 PM - 6:30 PM Kids All Ages
 • 6:00 PM - 7:00 PM No Gi
 • 7:00 PM - 8:00 PM Mat 2: Fundamental
 • 7:00 PM - 8:00 PM Purple Belt
 • 7:00 PM - 8:30 PM All Levels Class
 • 8:00 PM - 8:30 PM Mat 1: Advanced Sparring
 • 8:00 PM - 9:00 PM Mat 2 Muay Thai
Friday
 • 11:30 AM - 1:00 PM Black Belt
 • 4:30 PM - 5:00 PM Mat 1: LCP
 • 5:00 PM - 5:50 PM Mat 1: KCP
 • 6:00 PM - 7:00 PM Mat 1: YCP
 • 7:00 PM - 9:00 PM Competition Class
Saturday
 • 10:30 AM - 11:30 AM Kids All Ages
 • 11:30 AM - 1:00 PM Adults All Levels
Sunday
LC: Little Combat Program (Ages 3-6) KC: Kids Combat Program (Ages 6-9) YCP: Youth Combat Program (Ages 10-15) Fundamental: Adults Beginner Class Purple Belt: Adults Advanced Class Black Belt: Adults Advanced Class All Levels: Advanced and Fundamental

Request Information Now!